Polityka prywatności serwisu

Polityka prywatności serwisu

Drogi Użytkowniku,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to od dnia 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

 

Polityka Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE. L. z 2016 nr 119 str.1), w skrócie RODO, a także innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000).

 

Właściciel Serwisu
Właścicielem Serwisu znajdującego się pod adresem www.c.com.pl jest firma: CITYGROUP Spółpa z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Bielsku-Białej, adres korespondencyjny: Plac Wolności 9, 43-300 Bielsko-Biała.

 

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zwanym dalej "Administratorem" jest firma: CITYGROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Bielsku-Białej, adres korespondencyjny: Plac Wolności 9, 43-300 Bielsko-Biała, adres email: biuro@c.com.pl, www.c.com.pl, tel. +48 602 123 456.

 

Operator Serwisu
Operatorem Serwisu / Strony, dalej zwanym “Operatorem” jest: firma nazwa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres korespondencyjny: ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków.

 

Zakres i cel zbierania danych osobowych Użytkownika / Użytkowników
Administrator na podstawie wyrażonej zgody przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość lub zapytanie oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji w tym przedmiocie. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne ale konieczne dla udzielenia Użytkownikowi Serwisu odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia z Użytkownikiem korespondencji mailowej w tym przedmiocie.

 

Użytkownik / Użytkownicy Serwisu
Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami mogą być także osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych i osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

Okres przechowywania i gromadzenie danych
Serwis gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu podane w formularzu kontaktowym, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza pytania. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez cały czas, przez który będzie to niezbędne dla celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, nie dłużej niż do momentu wyrażenia przez Użytkownika Serwisu sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.

 

Prawa Użytkownika Serwisu
Użytkownikowi Serwisu przysługuje: prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na warunkach art. 21 RODO, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do uzyskania kopii danych, Użytkownikowi Serwisu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody Użytkownika nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w sytuacji gdy takie przetwarzanie wywołuje wobec Użytkownika Serwisu skutki prawne, z uwzględnieniem zapisów art. 22 RODO.

 

Zmiany polityki prywatności
W przypadku zmiany zasad w zakresie polityki prywatności stosowanej przez Administratora niniejszy dokument może ulec zmianie.

 

Podstawa prawna
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Aktualności

II etap inwestycji przyKolistej.pl już w sprzedaży!

03-12-2018
W II etapie naszej inwestycji przyKolistej.pl oferujemy Państwu, aż 72 apartamenty o powierzchni od 44 do nawet 123 metrów kwadratowych,
 

Aktualnie wykonujemy prace brukarskie oraz ogrodowe

28-08-2018
Zakończyliśmy elewację obiektu. Jesteśmy w trakcie wykonywania prac brukarskich, tarasów jak również sadzenia zieleni ozdobnej.
 

Kończymy elewację i przystępujemy do prac brukarskich

06-07-2018
W najbliższym czasie zakończymy prace przy elewacji obiektu i zaczynamy prace brukarskie jak również wykończenie tarasów apartamentów.
 
Ideo Realizacja: 
CMS Edito Powered by: